Hoe gaat een homeopathisch arts te werk als een patiŽnt op consult komt? Lees verder...

Veel mensen weten niet wat het verschil is tussen een arts voor homeopathie en een homeopaat. Op het eerste gezicht lijkt het niet belangrijk, maar het kan uiteindelijk grote gevolgen hebben.

Een homeopaat is iemand die een homeopathische behandelwijze toepast. Meestal heeft een homeopaat een opleiding in de homeopathische geneeswijze gevolgd. Zo'n opleiding kan in principe door iedereen gevolgd worden, er zijn meerdere opleidingsinstituten in Nederland. Een homeopaat is geen afgestudeerd arts. De titel homeopaat is niet wettelijk beschermd en kan door iedereen gevoerd worden.

Een arts voor homeopathie is een arts, die afgestudeerd is aan een universiteit en die zich daarna heeft toegelegd op de homeopathie. De meeste artsen voor homeopathie in Nederland hebben hun opleiding in de homeopathie gevolgd aan de SHO (Stichting Homeopathische Opleidingen) te Wageningen. Na het met goed gevolg afsluiten van deze opleiding kunnen zij lid worden van de Artsenvereniging voor Homeopathie VHAN.

De titel arts is wettelijk beschermd en mag alleen gevoerd worden indien men als arts is afgestudeerd. Om in Nederland een praktijk te voeren is ook inschrijving als arts in het BIG-register noodzakelijk. Een arts voor homeopathie zal ten alle tijden een afweging maken tussen een homeopathische en een conventionele behandeling, zodat het welzijn van de patiŽnt niet in gevaar wordt gebracht. Daarnaast dient de arts voor homeopathie zich altijd te houden aan de gedragscode voor artsen.

top

Veel mensen denken dat homeopathische medicijnen altijd plantaardig zijn, klopt dit eigenlijk wel? Lees verder...