Begrippenlijst

A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P   

Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z

A

Acuut Snel verlopend (ziekte)
Alternatief Andere keuzemogelijkheid

Naar boven

B

Betalingsvoorwaarden De voorwaarden die van toepassing zijn op alle betalingen aan Dokter Van Tilborgh. U vindt de betalingsvoorwaarden hier.
BIG-register Register naar aanleiding van de wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg, hierin wordt bijgehouden welke personen de titel arts; tandarts; dierenarts; en dergelijke mogen voeren
Biofysiologische functies Levensverrichtingen; alle processen die in het levende lichaam plaatsvinden, zoals ademhaling, bloedsomloop, stofwisseling

Naar boven

C

Chronisch Langdurig, slepend (ziekte)
Coating Speciale laag ter bescherming van een product
Constitutie Gesteldheid; het totaal van duurzame eigenschappen, die bepalend zijn voor het temperament en de homoiostase van het lichaam
Consult Raadpleging van een arts, advocaat, en dergelijke
Counseling Raadgeven; adviseren

Naar boven

D

Dosis De hoeveelheid van een geneesmiddel, welke in één keer wordt ingediend
Dosering Bepaling van de hoeveelheid en de frequentie van een toe te dienen geneesmiddel

Naar boven

E

E-consult Consult via internet
Element Een enkelvoudige stof

Naar boven

F

Frequentie Het aantal keren per tijdseenheid
Fytotherapie Behandeling met plantaardige middelen

Naar boven

G

Gezondheid Het aanwezig zijn van lichamelijke en geestelijke homoiostase

Naar boven

H

Homoios Gelijksoortig
Homoiostase Het gevoelen van algemeen welbevinden door het met elkaar in evenwicht zijn van alle biofysiologische functies in het lichaam

Naar boven

I

Immuniteit Onvatbaarheid voor een ziekte

Naar boven

K

KVHN Koninklijke Vereniging Homeopathie Nederland

Naar boven

M

Metalen Groep van ongeveer 80 enkelvoudige stoffen (elementen), die warmte en elektriciteit goed geleiden en die glanzen door een grote mate van lichtreflexie. Tot de metalen behoren onder andere ijzer, koper, goud, aluminium, titaan, calcium en natrium. De meeste van de metalen komen alleen als samengestelde stoffen in de natuur voor. Zij bevinden zich ook in ons voedsel en in het menselijk lichaam. Een aantal van deze stoffen is onmisbaar voor het levende lichaam.
Mineralen Delfstoffen; natuurlijke bestanddelen van de aardkorst. In de voedingsleer worden met mineralen meestal elementen bedoeld, die in vrij grote hoeveelheden in de voeding en in het menselijk lichaam voorkomen en die onmisbaar zijn voor de opbouw en het normaal functioneren van ons lichaam. Tot de mineralen behoren onder andere calcium, natrium, kalium, chloor en zwavel.

Naar boven

P

-pathie Achtervoegsel met de betekenis van ziekte of ziekelijke toestand
Patho- Voorvoegsel dat een betrekking aangeeft tot ziekte, vatbaarheid of hartstocht
PMS Pre Menstrueel Spannings syndroom; klachten voor de menstruatie
Potentie Vermogen; macht; de kracht van een geneesmiddel
Potentiëren Het proces van verdunnen en schudden van stoffen om er een homeopathisch middel van te maken
Preventief Gericht op het voorkomen van ziekten

Naar boven

R

Register Lijst in boekvorm
Registreren Inschrijven in een register; weergeven; systematisch opschrijven

Naar boven

S

Sporen-elementen Mineralen, die in kleine hoeveelheden in de voeding en in het menselijk lichaam voorkomen. Tot de sporenelementen rekent men onder andere jodium, koper, zink en selenium.

Naar boven

V

VHAN Vereniging Homeopathisch Artsen Nederland
Vitaminen Onmisbare voedingsstoffen, die in zeer geringe hoeveelheden noodzakelijk zijn voor bepaalde stofwisselingsprocessen. Tot de vitaminen behoren onder andere riboflavinum, panthotheenzuur, nicotinezuuramide, ascorbinezuur, calciferolum en tocoferol. Sommige vitaminen komen in veel verschillende voedingsmiddelen voor, andere vitaminen komen slechts in enkele plantaardige of dierlijke voedingsmiddelen voor.
Voedings-supplementen Stoffen die gebruikt worden om bepaalde tekorten in de normale voeding aan te vullen. Meestal betreft het combinaties van mineralen en vitaminen.

Naar boven

Z

Zelfzorg-middelen Middelen die zonder recept bij drogist of apotheek te koop zijn

Naar boven